Matrix Reimprinting

Det er aldrig for sent at, få en lykkelig barndom!

Matrix = Betyder feltet, selvet, beholder. Kvantefysikere kalder matrix for kvantefeltet.    Imprinting = De mønstre vi har indbygget i underbevidstheden via. observation af andres adfærd. Vi bliver bl.a. vores forældres karakteristika, baseret på den adfærd vi ser dem udvise, ISÆR i vores barndom, fra 0 til 6 år.    Re-imprinting = Vi imprinter et nyt ikke-begrænsende mønster/adfærd.    Energetic Consciousness Holograms/ECHO = ECHO fænomenet opstår når en del af vores bevidste sind spaltes væk fra os. Dette sker for at isolere os fra en traumatiske begivenhed, der er for uudholdelig for det bevidste sind. Således beskytter vores underbevidsthed os.

Matrix = Betyder feltet, selvet, beholder. Kvantefysikere kalder matrix for kvantefeltet.

Imprinting = De mønstre vi har indbygget i underbevidstheden via. observation af andres adfærd. Vi bliver bl.a. vores forældres karakteristika, baseret på den adfærd vi ser dem udvise, ISÆR i vores barndom, fra 0 til 6 år.

Re-imprinting = Vi imprinter et nyt ikke-begrænsende mønster/adfærd.

Energetic Consciousness Holograms/ECHO = ECHO fænomenet opstår når en del af vores bevidste sind spaltes væk fra os. Dette sker for at isolere os fra en traumatiske begivenhed, der er for uudholdelig for det bevidste sind. Således beskytter vores underbevidsthed os.

Matrix Reimprinting (MR) bygger på de samme tapping teknikker som anvendes i EFT. Dog er MR så meget mere end det.

I MR sidder du ikke og taler om din fortid og traumer i timevis, da det ikke ikke er det bevidste sind vi arbejder med. At sidde og tale om sine traumer, er ofte en genoplevelse af traumet, kan være retraumatiserende og er ofte meget energikrævende for klienten. Det nytter ikke, at tale med sit bevidste sind, når det er underbevidstheden, der har svarene.

I Matrix Reimprinting kan du stå udenfor og observere den traumatiske hændelse som en film, hvor du kan se traumets forløb og tale med dit yngre jeg. Du kan således komme i kontakt med dit traume uden at blive følelsesmæssigt involveret/påvirket. På denne måde er Matrix Reimprinting skånsom og egner sig særdeles godt til traumer.

Med MR skaber du kontakt til dine konkrete gamle minder og traumer, også kendt som ECHO’er (Energetic Consciousness Holograms). Her får du lov til at snakke med din underbevidsthed og kan her få svar på hvilke overbevisninger dit yngre jeg har skabt i et traumatisk øjeblik. Disse traumer og overbevisninger er ofte skjult for vores bevidste sind, for at beskytte os mod overvældelse. Ikke desto mindre ligger traumerne gemt i underbevidstheden og styrer dine beslutninger, adfærd og følelsesmæssige tilstand, som en GPS, der bliver ved med at lede dig ind på den samme rute.

Hvad er traumer og overbevisninger og hvad gør de ved os?

Traumer kan være mange ting og opleves altid individuelt. Som udgangspunkt skelnes mellem et stort traume (stort T) og et lille traume (lille T).

Et stort T kommer uventet, er dramatisk, er isolerende (vi er alene/får ingen hjælp), og i det øjeblik har vi ikke en strategi for at komme ud af det. Det medfører at vi går i frys (freeze) tilstand. Dette kan f.eks. være et overfald, et trafikuheld, ulykke ect.

Et lille T kan f.eks. være, at du som barn får at vide af dine forældre, at du ikke skal skabe dig, at du bliver grinet af til en skolefremlægning, dine forældre er misbrugere og forsømmer dig, skændes meget, skal skilles ect.

Et lille T er ikke livstruende men kan, ligesom et stort T, skabe freeze tilstand i kroppen og imprinte sig som en overbevisning, der spiller igennem hele dit voksenliv, som styrer din adfærd, bevidst og ubevidst.

En overbevisning er en beslutning vi træffer i traumeøjeblikket, som vi meget sjældent husker med vores bevidste sind. Men din underbevidsthed husker det! Det kan f.eks. være en overbevisning om, at du ikke er god nok, at du skal arbejde meget hårdt uden at mærke dig selv, at du skal ikke må sige fra, at du skal præstere overdrevent meget for at blive elsket m.m.

Disse overbevisninger kører i vores underbevidsthed, som et adfærds-computerprogram og kan fastholde os i en negativ spiral af stress, angst, depressioner, overdreven bekymring, overtænkning, vrede osv. Oftest har de fleste oplevet at nå så langt ud, at kroppen bryder sammen. Det er her alvorlig stress, depressioner, forbier, allergier og alvorlige sygdomme opstår i kroppen.

At skabe en ny overbevisning/ændre opfattelsen af traumet

Vi kan ikke lave fortiden om, men med Matrix Reimprinting kan vi ændre hvordan du opfattede traumet. Vi kan således gøre mindet/episoden ufarlig ved at kommunikere med din underbevidsthed, hjerne og krop. På denne måde kan du skabe en positiv følelse og overbevisning, der gør at du kan ændre på dine begrænsende overbevisninger og reaktionsmønstre i dag.  

Matrix Reimprinting skal ikke anses som en erstatning for medicinering eller almen lægehjælp.