privatdatapolitik.png

Milles Massage & Kropsterapi
Persondatapolitik

Søger du information om Milles Massage & Kropsterapi´s Cookiepolitik, kan du læse mere -> her.

Formål:

Formålet med Milles Massage & Kropsterapi´s Persondatapolitik er at forklare, hvordan jeg indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Milles Massage & Kropsterapi´s hjemmeside. Når du anvender mine andre tjenester, som f.eks. Online booking eller når du kontakter Milles Massage & Kropsterapi´s, vil du her blive oplyst om hvordan Milles Massage & Kropsterapi´s behandler dine personoplysninger i den forbindelse.

Kort om Milles Massage & Kropsterapi:

Denne hjemmeside ejes og drives af:
Milles Massage & Kropsterapi
v/Mille Møller
Esrum Hovedgade 25B
3230 Græsted

CVR Nr. 37 53 81 59
Telefon: +45 22 441322
E-Mail:
kontakt@milles.dk.

Milles Massage & Kropsterapi foretager forskellig former for behandlinger, for at se hvilken former for Massage og Kropterapi der foretages henvises til www.milles.dk.

Jeg Mille Møller er Dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget fra dig og jeg har en Databehandleraftale med ”Onlinebooq” som håndterer vores Online booking system. Databehandleraftalen er en del af vores betingelser for brugen af Online booking systemet, læs betingelserne -> her eller download betingelserne som -> PDF format her.

Formålene med og retsgrundlaget for Milles Massage & Kropsterapi’s behandling af dine personoplysninger

Milles Massage & Kropsterapi indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på www.milles.dk på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

Milles Massage & Kropsterapi indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, E-Mail adresse, Telefon Nr., Tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til nogen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Jeg overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til Milles Massage & Kropsterapi’s behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med din tilmelding til Milles Massage & Kropsterapi’s nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt Milles Massage & Kropsterapi’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til, at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til, at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.